• Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

BÁO CÁO NGÀNH KHÍ

Jan 20, 2022 Báo cáo ngành

(Phát hành lần đầu – Tháng 9/2021)

Kính gửi Quý nhà đầu tư,

VietinBank Securities xin gửi Báo cáo phát hành lần đầu Ngành Khí– Tháng 9/2021 với nội dung tóm tắt chính như sau :

  1. Dự báo chính:
  • Ngành công nghiệp khí Việt Nam đang ở giai đoạn non trẻ. Trong giai đoạn 2011 – 2020, nguồn cung chỉ đủ đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ khí trong nước, và bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu nguồn cung khí trong ngắn hạn. Với việc đưa vào vận hành khai thác dự án Sư Tử Trắng 2B, dự báo cung và cầu nội địa sẽ gặp nhau trong thời gian ngắn. Về trung và dài hạn, chúng tôi dự báo nguồn cung khí từ các mỏ mới phát hiện, cụ thể, Lô B – Ô Môn, Cá Voi Xanh, và Kèn Bầu có triển vọng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí trong nước giai đoạn 2021 – 2035, có thể có một lượng dư cung nhẹ vào cuối giai đoạn này.
  • Nhập khẩu khí LNG được cho là giải pháp xanh cho nhu cầu nhiệt điện khí tăng cao, tuy nhiên, tiềm ẩn nhiều rủi ro phá sản: (1) Không đảm bảo đầu ra: Các dự án khí LNG có vốn đầu tư cao dẫn trong khí giá bán điện ở Việt Nam còn thấp. Chính phủ chưa có cơ chế cho giá bán FIT điện từ khí; (2) Chậm tiến độ: Các dự án này rất dài hơi và phức tạp, liên quan đến nhiều nguồn lực con người và tài chính.


Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

CTS