• 306 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

Category: Báo cáo vĩ mô

BÁO CÁO VĨ MÔ – NĂM 2023

Tiêu điểm dự báo của CTS:

Chúng tôi dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,8% trong năm 2023 dựa trên kịch bản cơ sở thiên về tích cực.

Chúng tôi kỳ vọng lạm phát đạt 4,5%, tỷ giá dao động quanh 24.000-24.500, lãi suất tái chiết khấu duy trì 4,5%, tốc độ tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 15%, tăng trưởng tín dụng có thể đạt từ 15% trở lên, và giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao đạt kế hoạch 80-85% kế hoạch của Chính Phủ đề ra tính đến hết năm 2023.

CTS DỰ BÁO NĂM 2023ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4,5%> 4,5%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ24.000 – 24.500> 24.500
Lãi suất tái chiết khấu% yoy4,5%> 4,5%
Tăng trưởng tín dụng% yoy≥ 15%< 15%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd15 %< 15%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% yoy6,8%< 6,8%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO VĨ MÔ – 11 THÁNG NĂM 2022

Tiêu điểm dự báo của CTS:

• Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 7,5% trong năm 2022 dựa trên kịch bản tích cực.
• Chúng tôi duy trì kỳ vọng trong năm 2022 chỉ số giá tiêu dùng CPI đạt 4-4,5%, báo lãi suất tái cấp vốn đạt 6%, tỷ giá trung tâm dao động quanh 23.400-24.400, tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 9%, tăng trưởng tín dụng có thể đạt trên 14%.Tính đến ngày ra báo cáo, các chỉ sổ này đang vận hành theo đúng dự báo của chúng tôi.
• Chúng tôi điều chỉnh dự báo tiêu cực giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao khó đạt kế hoạch 80-85%.

CTS DỰ BÁO NĂM 2022ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4 – 4,5%4,8%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ23.400 – 24.400> 24.400
Lãi suất tái cấp vốn% yoy5% – 6%7%
Tăng trưởng tín dụng% yoy> 14%14%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd> 9%< 9%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% YOY7,5%< 7,5%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO VĨ MÔ – 10 THÁNG NĂM 2022

Tiêu điểm dự báo của CTS:

• Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,5% trong năm 2022 dựa trên kịch bản tích cực.
• Chúng tôi duy trì kỳ vọng trong năm 2022 chỉ số giá tiêu dùng CPI đạt 4-4,5%, tỷ giá USD/VND dao động quanh 23.400-24.400, lãi suất tái chiết khấu đạt tăng 3,5-4,5%, tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 9%, tăng trưởng tín dụng có thể đạt trên 14%
, và giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao đạt kế hoạch 80-85%. Tính đến ngày ra báo cáo, các chỉ sổ này đang vận hành theo đúng dự báo của chúng tôi.

CTS DỰ BÁO NĂM 2022ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4 – 4,5%4,8%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ23.400 – 24.400> 24.400
Lãi suất tái chiết khấu% yoy5% – 6%> 4,5%
Tăng trưởng tín dụng% yoy> 14%14%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd> 9%< 9%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% YOY7,5%< 7,5%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO VĨ MÔ – 9 THÁNG NĂM 2022

Tiêu điểm dự báo của CTS:

• Chúng tôi điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ 6,7% lên 7,5% trong năm 2022 dựa trên kịch bản tích cực.
• Chúng tôi duy trì kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng CPI đạt 4-4,5% năm 2022, tỷ giá USD/VND dao động quanh 23.400-24.400 trong năm 2022, lãi suất tái chiết khấu đạt tăng 3,5-4,5%, tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 9%. Tính đến ngày ra báo cáo, các chỉ sổ này đang vận hành theo đúng dự báo của chúng tôi.
• Chúng tôi cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng tín dụng có thể đạt trên 14%, giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao đạt kế hoạch 80-85% tính đến hết năm 2022.

CTS DỰ BÁO NĂM 2022ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4 – 4,5%4,8%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ23.400 – 24.400> 24.400
Lãi suất tái chiết khấu% yoy3,5 – 4,5%> 4,5%
Tăng trưởng tín dụng% yoy> 14%14%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd> 9%< 9%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% YOY7,5 – 8%< 7,5%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO VĨ MÔ – 8 THÁNG NĂM 2022

Tiêu điểm dự báo của CTS:

Chúng tôi tiếp tục duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi ở mức 6,7% trong năm 2022 dựa trên kịch bản tích cực. Chúng tôi kỳ vọng lạm phát được kiểm soát, tỷ giá có tăng nhẹ nhưng vẫn ổn định, lãi suất điều hành tăng lên 3,8% – có thể kiềm chế lạm phát, lượng vốn cho nền kinh tế tuy bị cắt giảm nhưng vốn FDI đăng ký vẫn được hấp thụ mạnh, và giải ngân vốn đầu tư công giảm so với kế hoạch.

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO CẬP NHẬT KINH TẾ VĨ MÔ – 19/04/2022

Tiêu điểm dự báo của CTS:

  1. Nền kinh tế thế giới có thể sẽ đi vào giai đoạn suy thoái khoảng giữa năm 2023, kéo theo tình trạng lạm phát đình đốn sẽ xảy ra ở nhiều quốc gia.
  2. Trong ngắn hạn, Việt Nam vẫn là quốc gia hiếm hoi đạt tăng trưởng ổn định. Dự báo trong năm 2022 tăng trưởng GDP đạt 6-7%, CPI chạm 3,5-4,5%. Tuy nhiên, kỳ vọng tăng trưởng sẽ không kéo dài do ảnh hưởng tiêu cực chung từ rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm bên dưới.