• Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

Category: Báo cáo vĩ mô

BÁO CÁO VĨ MÔ 7T ĐẦU NĂM – NĂM 2023

Một số thông tin vĩ mô quan trọng:

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 7 đạt 48,7 điểm.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 374,27 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu sản phẩm từ cao su tăng mạnh nhất 63,5%.

CTS DỰ BÁO NĂM 2023ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4,5%> 4,5%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ24.000 – 24.500> 24.500
Lãi suất tái chiết khấu% yoy3,0%> 3,0%
Tăng trưởng tín dụng% yoy≥ 15%< 15%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd15 %< 15%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% yoy5,8%< 5,8%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO VĨ MÔ THÁNG 5 – NĂM 2023

Một số thông tin vĩ mô quan trọng:

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 5 giảm xuống còn 45,3 điểm.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 262,54 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu hàng hóa giảm 11,6%, nhập khẩu giảm 17,9% so với cùng kỳ.

CTS DỰ BÁO NĂM 2023ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4,5%> 4,5%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ23.500 – 24.000> 24.000
Lãi suất tái chiết khấu% yoy3%> 3,5%
Tăng trưởng tín dụng% yoy≥ 15%< 15%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd15 %< 15%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% yoy6,8%< 6,8%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

TIÊU ĐIỂM CHỨNG KHOÁN THÁNG 5 – NĂM 2023

CTS xin cập nhật tới quý nhà đầu tư thông tin SBV hạ lãi suất lần thứ 3 năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

•Ngân hàng nhà nước quyết định giảm lãi suất điều hành áp dụng từ ngày 25/5/2023. Theo đó lãi suất cho vay qua đêm đối với tổ chức tín dụng giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5% /năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm. Bên cạnh đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

•Tại hai kỳ hạ lãi suất điều hành trước đó, chúng tôi ghi nhận hai nhóm ngành lớn là ngân hàng và dầu khí có diễn biến tiêu cực sau khi có quyết định giảm lãi suất từ SBV. Tuy nhiên, nhóm ngành dịch vụ tài chính trong đó có chứng khoán lại phản ứng khá tích cực với thông tin lãi suất, khi thu hút được dòng tiền của nhà đầu tư. Chúng tôi dự báo ngành chứng khoán sẽ tiếp tục phản ứng tích cực khi các chỉ số vĩ mô ổn định. Ngoài ra, ngành bất động sản sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi chi phí lãi vay làm giảm áp lực trả lãi của các doanh nghiệp trong ngành..

BÁO CÁO VĨ MÔ THÁNG 4 – NĂM 2023

Tiêu điểm dự báo của CTS:

Chúng tôi dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,8% trong năm 2023 dựa trên kịch bản cơ sở thiên về tích cực.

Chúng tôi kỳ vọng lạm phát đạt 4,5%, tỷ giá dao động quanh 24.000-24.500, lãi suất tái chiết khấu duy trì 4,5%, tốc độ tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 15%, tăng trưởng tín dụng có thể đạt từ 15% trở lên, và giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao đạt kế hoạch 80-85% kế hoạch của Chính Phủ đề ra tính đến hết năm 2023.

CTS DỰ BÁO NĂM 2023ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4,5%> 4,5%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ24.000 – 24.500> 24.500
Lãi suất tái chiết khấu% yoy4,5%> 4,5%
Tăng trưởng tín dụng% yoy≥ 15%< 15%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd15 %< 15%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% yoy6,8%< 6,8%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO VĨ MÔ THÁNG 3 – NĂM 2023

Tiêu điểm dự báo của CTS:

Chúng tôi dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,8% trong năm 2023 dựa trên kịch bản cơ sở thiên về tích cực.

Chúng tôi kỳ vọng lạm phát đạt 4,5%, tỷ giá dao động quanh 24.000-24.500, lãi suất tái chiết khấu duy trì 4,5%, tốc độ tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 15%, tăng trưởng tín dụng có thể đạt từ 15% trở lên, và giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao đạt kế hoạch 80-85% kế hoạch của Chính Phủ đề ra tính đến hết năm 2023.

CTS DỰ BÁO NĂM 2023ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4,5%> 4,5%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ24.000 – 24.500> 24.500
Lãi suất tái chiết khấu% yoy4,5%> 4,5%
Tăng trưởng tín dụng% yoy≥ 15%< 15%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd15 %< 15%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% yoy6,8%< 6,8%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO VĨ MÔ – NĂM 2023

Tiêu điểm dự báo của CTS:

Chúng tôi dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,8% trong năm 2023 dựa trên kịch bản cơ sở thiên về tích cực.

Chúng tôi kỳ vọng lạm phát đạt 4,5%, tỷ giá dao động quanh 24.000-24.500, lãi suất tái chiết khấu duy trì 4,5%, tốc độ tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 15%, tăng trưởng tín dụng có thể đạt từ 15% trở lên, và giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao đạt kế hoạch 80-85% kế hoạch của Chính Phủ đề ra tính đến hết năm 2023.

CTS DỰ BÁO NĂM 2023ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4,5%> 4,5%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ24.000 – 24.500> 24.500
Lãi suất tái chiết khấu% yoy4,5%> 4,5%
Tăng trưởng tín dụng% yoy≥ 15%< 15%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd15 %< 15%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% yoy6,8%< 6,8%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO VĨ MÔ – 11 THÁNG NĂM 2022

Tiêu điểm dự báo của CTS:

• Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 7,5% trong năm 2022 dựa trên kịch bản tích cực.
• Chúng tôi duy trì kỳ vọng trong năm 2022 chỉ số giá tiêu dùng CPI đạt 4-4,5%, báo lãi suất tái cấp vốn đạt 6%, tỷ giá trung tâm dao động quanh 23.400-24.400, tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 9%, tăng trưởng tín dụng có thể đạt trên 14%.Tính đến ngày ra báo cáo, các chỉ sổ này đang vận hành theo đúng dự báo của chúng tôi.
• Chúng tôi điều chỉnh dự báo tiêu cực giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao khó đạt kế hoạch 80-85%.

CTS DỰ BÁO NĂM 2022ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4 – 4,5%4,8%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ23.400 – 24.400> 24.400
Lãi suất tái cấp vốn% yoy5% – 6%7%
Tăng trưởng tín dụng% yoy> 14%14%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd> 9%< 9%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% YOY7,5%< 7,5%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO VĨ MÔ – 10 THÁNG NĂM 2022

Tiêu điểm dự báo của CTS:

• Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,5% trong năm 2022 dựa trên kịch bản tích cực.
• Chúng tôi duy trì kỳ vọng trong năm 2022 chỉ số giá tiêu dùng CPI đạt 4-4,5%, tỷ giá USD/VND dao động quanh 23.400-24.400, lãi suất tái chiết khấu đạt tăng 3,5-4,5%, tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 9%, tăng trưởng tín dụng có thể đạt trên 14%
, và giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao đạt kế hoạch 80-85%. Tính đến ngày ra báo cáo, các chỉ sổ này đang vận hành theo đúng dự báo của chúng tôi.

CTS DỰ BÁO NĂM 2022ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4 – 4,5%4,8%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ23.400 – 24.400> 24.400
Lãi suất tái chiết khấu% yoy5% – 6%> 4,5%
Tăng trưởng tín dụng% yoy> 14%14%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd> 9%< 9%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% YOY7,5%< 7,5%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO VĨ MÔ – 9 THÁNG NĂM 2022

Tiêu điểm dự báo của CTS:

• Chúng tôi điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ 6,7% lên 7,5% trong năm 2022 dựa trên kịch bản tích cực.
• Chúng tôi duy trì kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng CPI đạt 4-4,5% năm 2022, tỷ giá USD/VND dao động quanh 23.400-24.400 trong năm 2022, lãi suất tái chiết khấu đạt tăng 3,5-4,5%, tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 9%. Tính đến ngày ra báo cáo, các chỉ sổ này đang vận hành theo đúng dự báo của chúng tôi.
• Chúng tôi cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng tín dụng có thể đạt trên 14%, giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao đạt kế hoạch 80-85% tính đến hết năm 2022.

CTS DỰ BÁO NĂM 2022ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4 – 4,5%4,8%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ23.400 – 24.400> 24.400
Lãi suất tái chiết khấu% yoy3,5 – 4,5%> 4,5%
Tăng trưởng tín dụng% yoy> 14%14%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd> 9%< 9%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% YOY7,5 – 8%< 7,5%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.

BÁO CÁO VĨ MÔ – 8 THÁNG NĂM 2022

Tiêu điểm dự báo của CTS:

Chúng tôi tiếp tục duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi ở mức 6,7% trong năm 2022 dựa trên kịch bản tích cực. Chúng tôi kỳ vọng lạm phát được kiểm soát, tỷ giá có tăng nhẹ nhưng vẫn ổn định, lãi suất điều hành tăng lên 3,8% – có thể kiềm chế lạm phát, lượng vốn cho nền kinh tế tuy bị cắt giảm nhưng vốn FDI đăng ký vẫn được hấp thụ mạnh, và giải ngân vốn đầu tư công giảm so với kế hoạch.

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.