• Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại(+84) 2439741771
 • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

Category: Báo cáo chiến lược

WEEKLY INVESTMENT STRATEGY REPORT ON 24th JUNE, 2024

Vietinbank Securities has published the Weekly Investment Strategy Report on 24th June, 2024 with the executive summary presented below:

 • On June 20, the Swiss National Bank (SNB) cut the key interest rate by 25 basis points, bringing it down to 1.25%. This move comes in the context of the SNB projecting inflation to be at 1.3% in 2024, 1.1% for 2025, and 1% for 2026, assuming the interest rate remains at 1.25% throughout this period.
 • In the past week, the VN-Index recorded a 0.16% increase, ranking among the top 6 indices with the highest growth in the monitored basket. However, this increase has yet to receive strong support from cash flow, with average daily trading volume and value for the week reaching 896 million shares and 23,358 billion VND, respectively. In terms of sectors, the strongest inflows were recorded in the tourism and entertainment (10.13%) and automotive and parts (4.11%) sectors.
 • With the market entering a period of low information and the previous week’s increase not supported by strong cash flow, the market is expected to continue sideways within the range of 1,270 – 1,295 points during the week of June 24 – 28, 2024. Investors are advised to maintain a stock/cash ratio of 60%.. Investors are advised to maintain a stock/cash ratio of 60%
  • Investors should carefully select stocks to participate in and only hold stocks that have good accumulation bases and unique growth stories.
  • If the index shows positive performance and returns to surpass the 1,300-point range with strong liquidity, investors are advised to increase the stock ratio to 80% of their portfolio.
 • Some of the noteworthy stock groups at this time include:
  • Short-term trading groups
   • Securities: SHS
   • Real estate: DIG
   • Others: CTR, GEX, VTP, CTD, ANV, AAA, DPM
  • Medium-term holding groups
   • Energy: PC!
   • Petrolium: BSR
   • Textile: TNG, GIL, TCM, MSH
  • Long-term holding groups
   • Steel: HPG, HSG, NKG
   • Bank: ACB, MBB, SHB
   • Retail: DGW, MWG, MSN
   • Industrialized real estate: KBC, IDC, VGC

Bản tin chiến lược đầu tư tuần 24.06 – 28.06.2024

Tóm tắt báo cáo:

 • Ngày 20/06, ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) đã cắt giảm lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất xuống còn 1.25%. Động thái này diễn ra trong bối cảnh SNB dự báo lạm phát sẽ ở mức 1.3% trong năm 2024, 1.1% cho năm 2025 và 1% cho năm 2026, với giả định lãi suất sẽ giữ nguyên ở mức 1.25% trong suốt thời gian này.
 • Trong tuần qua, chỉ số VN-Index ghi nhận tăng 0.16% và nằm trong top 6 chỉ số tăng mạnh nhất trong rổ theo dõi. Tuy vậy, đà tăng chưa nhận được sự ủng hộ của dòng tiền với thanh khoản và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua đạt giá trị lần lượt là.896 triệu cổ phiếu và 23,358 tỷ đồng. Về nhóm ngành, dòng tiền ghi nhận chảy mạnh mạnh nhất tại nhóm cổ phiếu du lịch và giải trí (10.13%) và ô tô, phụ tùng (4.11%).
 • Với việc thị trường đang bước vào vùng trũng thông tin và đà tăng trong tuần qua chưa nhận được sự ủng hộ của dòng tiền, thị trường dự kiến sẽ tiếp tục diễn biến đi  ngang trong biên độ 1,270 – 1,295 điểm trong tuần 24.06 – 28.06.2024. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức 60%
  • Nhà đầu tư chú ý cần chọn lọc kỹ càng các mã để tham gia, chỉ nắm giữ các cổ phiếu có đi nền tích lũy tốt, có câu chuyện tăng trưởng riêng.
  • Nếu chỉ số có diễn biến tích cực và quay trở lại vượt vùng 1,300 điểm với thanh khoản tích cực, nhà đầu tư được khuyến nghị nâng tỷ trọng cổ phiếu lên 80% danh mục.
 • Một số nhóm cổ phiếu đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay bao gồm:
  • Nhóm cổ phiếu trading ngắn hạn
   • Nhóm chứng khoán: SHS
   • Nhóm bđs nhà ở: DIG
   • Khác: CTR, VTP, GEX, CTD, ANV, AAA, DPM
  • Nhóm cổ phiếu nắm giữ trung hạn
   • Nhóm năng lương: PC1
   • Nhóm dầu khí: BSR
   • Nhóm dệt may: TNG, GIL, TCM, MSH
  • Nhóm cổ phiếu nắm giữ dài hạn
   • Nhóm thép: HPG, HSG, NKG
   • Nhóm ngân hàng: MBB, ACB, SHB
   • Nhóm bán lẻ: MWG, DGW, MSN
   • Nhóm bđs khu công nghiệp: KBC, IDC, VGC

WEEKLY INVESTMENT STRATEGY REPORT ON 17th JUNE, 2024

Vietinbank Securities has published the Weekly Investment Strategy Report on 17th June, 2024 with the executive summary presented below:

 • On June 13, the Fed kept the interest rate unchanged at the range of 5.25% – 5.5%, marking the seventh consecutive time since the meeting in September 2023. Fed officials’ average forecast indicates only 1-2 rate cuts in 2024, down from 3 times predicted in the March 2024 meeting. The Fed’s decision to maintain the interest rate was in line with prior market forecasts. Although the Fed’s stance is more hawkish compared to the March meeting, it still provided positive signals about potential rate cuts, with the earliest in September.
 • Last week, the VN-Index recorded a decrease of 0.6%, ranking among the top 8 indices with the largest declines in the monitored group. The average trading volume and value per session last week were 883 million shares and 23,827 billion VND, respectively. In terms of sectors, the strongest net outflows were seen in the insurance sector (-1.83%) and the real estate sector (-0.63%).
 • With the USD/VND exchange rate continuing to cool down to 25,410 VND and domestic investor sentiment gradually stabilizing, the market is forecasted to continue its upward trend and approach the resistance level of 1,300 points during the week of June 10–14, 2024. Investors are advised to maintain a stock/cash ratio of 60%.. Investors are advised to maintain a stock/cash ratio of 60%
  • Investors should carefully select stocks to participate in and only hold stocks that have good accumulation bases and unique growth stories.
  • If selling pressure continues to persist, the index will continue to move sideways within the range of 1,260 – 1,300 points. Investors need to restructure their portfolios for stocks that are already anchored at high prices, facing strong selling pressure, or lacking attractive growth stories.
 • Some of the noteworthy stock groups at this time include:
  • Short-term trading groups
   • Securities: SHS
   • Real estate: DIG
   • Others: CTR, GEX, VTP, CTD, ANV
  • Medium-term holding groups
   • Energy: PC!
   • Petrolium: BSR
   • Textile: TNG, GIL, TCM, MSH
  • Long-term holding groups
   • Steel: HPG, HSG, NKG
   • Bank: ACB, MBB, SHB
   • Retail: DGW, MWG, MSN
   • Industrialized real estate: KBC, IDC, VGC

Bản tin chiến lược đầu tư tuần 17.06 – 21.06.2024

Tóm tắt báo cáo:

 • Ngày 13.06, Fed giữ nguyên lãi suất mức từ 5.25% – 5.5%, lần thứ 7 liên tiếp giữ nguyên kể từ cuộc họp tháng 9.2023. Các quan chức Fed dự báo trung bình cho thấy chỉ có 1 – 2 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, giảm so với 3 lần trong cuộc họp tháng 3.2024. Việc Fed giữ nguyên lãi suất đúng với dự báo trước đó của thị trường. Mặc dù quan điểm của Fed diều hâu hơn so với cuộc họp tháng 3 nhưng vẫn đưa ra những tín hiệu tích cực về đợt giảm lãi suất, sớm nhất vào tháng 9.
 • Trong tuần qua, chỉ số VN-Index ghi nhận giảm 0.6% và nằm trong top 8 chỉ số giảm mạnh nhất trong rổ theo dõi. Thanh khoản và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua đạt giá trị lần lượt là.883 triệu cổ phiếu và 23,827 tỷ đồng. Về nhóm ngành, dòng tiền ghi nhận rút ròng mạnh nhất tại nhóm cổ phiếu bảo hiểm (-1.83%) và bất động sản (-0.63%).
 • Với việc thị trường vừa trải qua phiên cuối tuần trước với lực bán bất ngờ gia tăng rất  mạnh vào cuối phiên, tâm lý nhà đầu tư dự kiến sẽ trở nên thận trọng hơn, khiến thị trường dự kiến sẽ diễn biến đi  ngang trong biên độ 1,260 – 1,285 điểm trong tuần 17.06 – 21.06.2024. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức 60%
  • Nhà đầu tư chú ý cần chọn lọc kỹ càng các mã để tham gia, chỉ nắm giữ các cổ phiếu có đi nền tích lũy tốt, có câu chuyện tăng trưởng riêng.
  • Nếu áp lực bán tiếp tục hiện hữu, chỉ số sẽ tiếp tục quay về đi ngang trong biên 1,260 -1,300 điểm. Nhà đầu tư cần thực hiện cơ cấu danh mục đối với những cổ phiếu đã neo ở vùng giá cao/gặp áp lực bán mạnh/không có câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn.
 • Một số nhóm cổ phiếu đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay bao gồm:
  • Nhóm cổ phiếu trading ngắn hạn
   • Nhóm chứng khoán: SHS
   • Nhóm bđs nhà ở: DIG
   • Khác: CTR, VTP, GEX, CTD, ANV
  • Nhóm cổ phiếu nắm giữ trung hạn
   • Nhóm năng lương: PC1
   • Nhóm dầu khí: BSR
   • Nhóm dệt may: TNG, GIL, TCM, MSH
  • Nhóm cổ phiếu nắm giữ dài hạn
   • Nhóm thép: HPG, HSG, NKG
   • Nhóm ngân hàng: MBB, ACB, SHB
   • Nhóm bán lẻ: MWG, DGW, MSN
   • Nhóm bđs khu công nghiệp: KBC, IDC, VGC

WEEKLY INVESTMENT STRATEGY REPORT ON 10th JUNE, 2024

Vietinbank Securities has published the Weekly Investment Strategy Report on 10th June, 2024 with the executive summary presented below:

 • The Purchasing Managers’ Index (PMI) for Vietnam’s manufacturing sector remained unchanged at 50.3 in May, indicating that business conditions in the sector have improved slightly for the second consecutive month. The health of the manufacturing sector has seen only slight changes in the first five months of 2024. The growth momentum of Vietnam’s manufacturing sector slowed in May. The number of new orders continued to increase strongly, leading to faster production growth. Companies also increased their purchasing activities, but employment declined for the second consecutive month due to resignations and prolonged employee absences.
 • Last week, the VN-Index recorded an increase of 2.05%, ranking among the top 2 indices with the highest growth in the monitored basket. Investor sentiment is also gradually stabilizing as the USD/VND exchange rate cools down. The average trading volume was 898 million shares, with an average trading value of 21,934 billion VND. In terms of sectors, the strongest money flow was into the information technology sector (4.44%) and the basic materials sector (3.95%).
 • With the USD/VND exchange rate continuing to cool down to 25,410 VND and domestic investor sentiment gradually stabilizing, the market is forecasted to continue its upward trend and approach the resistance level of 1,300 points during the week of June 10–14, 2024. Investors are advised to maintain a stock/cash ratio of 60%.. Investors are advised to maintain a stock/cash ratio of 60%
  • Investors should be cautious about making new purchases of stocks that have already exhausted their upward potential and are preparing to take profits from this group of stocks. Instead, they should only buy new stocks that still have upward potential and their own growth story. Investors should be cautious about making new purchases of stocks that have already exhausted their upward potential and are preparing to take profits from this group of stocks. Instead, they should only buy new stocks that still have upward potential and their own growth story.
  • Currently, the VN-Index is returning to approach its previous peak range of 1,290 – 1,300 points. If the index breaks through this resistance with positive liquidity, investors may consider increasing their portfolio weight by approximately 20%. Conversely, if the index faces heavy selling pressure in the upcoming sessions and fails to surpass the peak, investors should consider reducing their portfolio weight.
 • Some of the noteworthy stock groups at this time include:
  • Short-term trading groups
   • Securities: SHS
   • Real estate: DIG
   • Others: CTR, GEX, VTP, CTD
  • Medium-term holding groups
   • Energy: PC!
   • Petrolium: BSR
   • Textile: TNG, GIL
  • Long-term holding groups
   • Steel: HPG, HSG, NKG
   • Bank: ACB, MBB, SHB
   • Retail: DGW, MWG, MSN
   • Industrialized real estate: KBC, IDC, VGC

Bản tin chiến lược đầu tư tuần 10.06 – 14.06.2024

Tóm tắt báo cáo:

 • Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam không thay đổi khi đạt 50.3 trong tháng 5, cho thấy các điều kiện kinh doanh của ngành đã cải thiện nhẹ tháng thứ hai liên tiếp. Sức khỏe của ngành sản xuất chỉ thay đổi nhẹ trong năm tháng đầu của năm 2024. Đà tăng trưởng của ngành sản xuất Việt Nam đã chậm lại trong tháng 5. Số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh khiến sản lượng tăng nhanh hơn. Các công ty cũng tăng hoạt động mua hàng, nhưng việc làm giảm tháng thứ hai liên tiếp với các trường hợp thôi việc và vắng mặt kéo dài của nhân viên.
 • Trong tuần qua, chỉ số VN-Index ghi nhận tăng 2.05% và nằm trong top 2 chỉ số tăng mạnh nhất trong rổ theo dõi. Tâm lý nhà đầu tư cũng đang dần ổn định hơn khi tỷ giá USD/VND hạ nhiệt, đạt giá trị lần lượt là 898 triệu cổ phiếu và 21,934 tỷ đồng. Về nhóm ngành, dòng tiền ghi nhận chảy mạnh nhất vào nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin (4.44%) và tài nguyên cơ bản (3.95%).
 • Với việc tỷ giá USD/VND tiếp tục hạ nhiệt về mốc 25,410 VNĐ và tâm lý nhà đầu tư trong nước dần trở nên ổn định hơn, thị trường dự báo sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm và áp sát kháng cự 1,300 điểm trong tuần 10.06 – 14.06.2024. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức 60%
  • Nhà đầu tư chú ý hạn chế mua mới với các mã cổ phiếu đã tăng cạn biên tăng và chuẩn bị chờ chốt lời với nhóm cổ phiếu này, đồng thời chỉ mua mới các cổ phiếu còn biên tăng, có câu chuyện tăng trưởng riêng.
  • Hiện chỉ số VN-Index đang quay trở lại tiệm cận vùng đỉnh cũ tại 1,290 – 1,300 điểm. Nếu chỉ số vượt kháng cự này cùng thanh khoản tích cực, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng khoảng 20%. Ngược lại, nếu chỉ số đối diện với áp lực bán lớn trong các phiên tới và vượt đỉnh thất bại, nhà đầu tư chú ý hạ tỷ trọng tài khoản.
 • Một số nhóm cổ phiếu đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay bao gồm:
  • Nhóm cổ phiếu trading ngắn hạn
   • Nhóm chứng khoán: SHS
   • Nhóm bđs nhà ở: DIG
   • Khác: CTR, VTP, GEX, CTD
  • Nhóm cổ phiếu nắm giữ trung hạn
   • Nhóm năng lương: PC1
   • Nhóm dầu khí: BSR
   • Nhóm dệt may: TNG, GIL
  • Nhóm cổ phiếu nắm giữ dài hạn
   • Nhóm thép: HPG, HSG, NKG
   • Nhóm ngân hàng: MBB, ACB, SHB
   • Nhóm bán lẻ: MWG, DGW, MSN
   • Nhóm bđs khu công nghiệp: KBC, IDC, VGC

WEEKLY INVESTMENT STRATEGY REPORT ON 3rd JUNE, 2024

Vietinbank Securities has published the Weekly Investment Strategy Report on 3rd June, 2024 with the executive summary presented below:

 • According to the General Statistics Office, the Consumer Price Index (CPI) in May 2024 increased by 0.05% compared to the previous month. On average, in the first five months of 2024, the CPI rose by 4.03% compared to the same period last year, and the core inflation increased by 2.78%. The core inflation rate of 2.78% compared to the same period in 2023 is lower than the general average CPI increase (4.03%), mainly due to the impact of prices of food, fuel, educational services, and healthcare services, which are excluded from the core inflation calculation.
 • Over the past week, the VN-Index recorded a slight decrease of 0.02%, making it the least declining index in the monitored basket. Notably, capital flows remain quite cautious as liquidity and average transaction value per session dropped significantly compared to the previous week, reaching 898 million shares and 21,934 billion VND, respectively. By sector, the strongest capital inflows were recorded in tourism and entertainment stocks (5.45%) and chemicals (3.88%).
 • With capital flows continuing to show caution and investor sentiment somewhat affected by negative developments in the global stock market, it is forecasted that the market will continue to accumulate and move sideways within the range of 1,240 – 1,275 points during the week of June 3rd to June 7th, 2024. Investors are advised to maintain a stock/cash ratio of 60%
  • Investors should be cautious about making new purchases of stocks that have already exhausted their upward potential and are preparing to take profits from this group of stocks. Instead, they should only buy new stocks that still have upward potential and their own growth story. Investors should be cautious about making new purchases of stocks that have already exhausted their upward potential and are preparing to take profits from this group of stocks. Instead, they should only buy new stocks that still have upward potential and their own growth story.
  • The VN-Index is still moving sideways in the range of 1,250 – 1,290 points and has reacted well when hitting the lower boundary of 1,250 points. In the upcoming sessions, if the index falls below this level, investors should consider reducing their account proportions.
 • Some of the noteworthy stock groups at this time include:
  • Short-term trading groups
   • Securities: SHS
   • Real estate: DIG
   • Others: CTR, GEX, VTP, CTD
  • Medium-term holding groups
   • Energy: PC!
   • Petrolium: BSR
   • Textile: TNG, GIL
  • Long-term holding groups
   • Steel: HPG, HSG, NKG
   • Bank: ACB, MBB, SHB
   • Retail: DGW, MWG, MSN
   • Industrialized real estate: KBC, IDC, VGC

Bản tin chiến lược đầu tư tuần 03.06 – 07.06.2024

Tóm tắt báo cáo:

 • Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5.2024 tăng 0.05% so với tháng trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 4.03% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2.78%. Lạm phát cơ bản tăng 2,78% so với cùng kỳ năm 2023, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,03%), chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.
 • Trong tuần qua, chỉ số VN-Index ghi nhận giảm 0.02% và là chỉ số giảm nhẹ nhất trong rổ theo dõi. Đáng chú ý, dòng tiền đang tiếp tục tỏ ra khá thận trọng, khi thanh khoản và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên giảm khá mạnh so với tuần trước, đạt giá trị lần lượt là 898 triệu cổ phiếu và 21,934 tỷ đồng. Về nhóm ngành, dòng tiền ghi nhận chảy mạnh nhất vào nhóm cổ phiếu du lịch và giải trí (5.45%) và hóa chất (3.88%).
 • Với việc dòng tiền tiếp tục tỏ ra khá thận trọng và tâm lý nhà đầu tư phần nào bị ảnh hưởng bởi diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường dự báo sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang trong biên độ 1,240 – 1,275 điểm trong tuần 03.06 – 07.06.2024. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức 60%
  • Nhà đầu tư chú ý hạn chế mua mới với các mã cổ phiếu đã tăng cạn biên tăng và chuẩn bị chờ chốt lời với nhóm cổ phiếu này, đồng thời chỉ mua mới các cổ phiếu còn biên tăng, có câu chuyện tăng trưởng riêng.
  • Chỉ số VN-Index vẫn đang duy trì đi ngang trong vùng 1,250 – 1,290 điểm và đã có phản ứng tốt khi chạm biên dưới 1,250 điểm. Trong các phiên tới, nếu chỉ số để mất mốc phiên dưới, nhà đầu tư chú ý hạ tỷ trọng tài khoản.
 • Một số nhóm cổ phiếu đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay bao gồm:
  • Nhóm cổ phiếu trading ngắn hạn
   • Nhóm chứng khoán: SHS
   • Nhóm bđs nhà ở: DIG
   • Khác: CTR, VTP, GEX, CTD
  • Nhóm cổ phiếu nắm giữ trung hạn
   • Nhóm năng lương: PC1
   • Nhóm dầu khí: BSR
   • Nhóm dệt may: TNG, GIL
  • Nhóm cổ phiếu nắm giữ dài hạn
   • Nhóm thép: HPG, HSG, NKG
   • Nhóm ngân hàng: MBB, ACB, SHB
   • Nhóm bán lẻ: MWG, DGW, MSN
   • Nhóm bđs khu công nghiệp: KBC, IDC, VGC

WEEKLY INVESTMENT STRATEGY REPORT ON 27th MAY, 2024

Vietinbank Securities has published the Weekly Investment Strategy Report on 27th May, 2024 with the executive summary presented below:

 • The minutes of the meeting released on May 22nd indicated that Fed officials believe interest rates are already high enough to slow economic growth and inflation. However, they also highlighted concerns about the persistence of inflation, signaling that the Fed might not reduce interest rates soon. This led to the Dow Jones index falling by 201.95 points, or 0.51%, to 39,671.04 points, marking the steepest decline since the beginning of the month. The S&P 500 index dropped by 0.27% to 5,037.01 points, and the Nasdaq index slipped by 0.18% to 16,801.54 points.
 • Over the past week, the VN-Index recorded a decline of 0.88%, ranking among the top 6 worst-performing indices in the monitored basket. Notably, the decline on May 24th saw the highest liquidity in the past two months, significantly boosting average daily trading volume and value compared to the previous week, reaching 1.12 billion shares and 27,714 billion VND, respectively. In terms of sectors, the strongest inflows were observed in insurance stocks (9.70%) and oil and gas stocks (4.22%).
 • With the projected cautious approach of cash flow following the strong market decline at the end of last week and the increasing pressure on the USD/VND exchange rate, the market is expected to consolidate within a narrow range of 1,240 – 1,265 points during the week of May 27 – May 31, 2024. Investors are advised to maintain a stock/cash ratio of 60% – 80%
  • Investors should be cautious about making new purchases of stocks that have already exhausted their upward potential and are preparing to take profits from this group of stocks. Instead, they should only buy new stocks that still have upward potential and their own growth story. Investors should be cautious about making new purchases of stocks that have already exhausted their upward potential and are preparing to take profits from this group of stocks. Instead, they should only buy new stocks that still have upward potential and their own growth story.
  • In the coming weeks, it is expected that the VN-Index will maintain a wide accumulation range in the current point range after statistics indicate that inflation in the US is starting to weaken and domestic exchange rates begin to cool down following the intervention measures by the State Bank of Vietnam (SBV).
 • Some of the noteworthy stock groups at this time include:
  • Government Infrastructure: HHV, CII, KSB
  • Securities: HCM, SHS, VIX, SSI, VND
  • Real estate: TCH, DIG, CEO
  • Retail: DGW, MWG, MSN
  • Steel: HSG, HPG
  • Bank: ACB, CTG, VIB, TPB, VPB, VCB, STB
  • Textile: TNG, GIL
  • Industrialized Real Estate: IDC
  • Energy: PC1
  • Petrolium: BSR
  • Others: PNJ, GEX, DBC, HAX