• 306 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

Category: Bản tin phái sinh

Bản tin phái sinh 27.03.2023

Tóm tắt chiến lược giao dịch:

Chiến lược giao dịch trong phiên: Nhà đầu tư có thể mở vị thế Short và chốt lời khi chỉ số giảm về gần vùng 1.027 – 1.030 với mức dừng lỗ tại vùng 1.050 điểm.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Hiện tại, vì xu hướng của thị trường chưa rõ ràng, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng chiến thuật giao dịch ngắn hạn.

Bản tin phái sinh 23.03.2023

Tóm tắt chiến lược giao dịch:

Chiến lược giao dịch trong phiên: Nhà đầu tư Long khi chỉ số tăng đến gần vùng 1.020 – 1.025 điểm với mức dừng lỗ tại  1.010-1.015 và chốt lời tại vùng 1.035-1.040 điểm.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Hiện tại, vì xu hướng của thị trường chưa rõ ràng, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng chiến thuật giao dịch ngắn hạn.

Bản tin phái sinh 22.03.2023

Tóm tắt chiến lược giao dịch:

Chiến lược giao dịch trong phiên:Nhà đầu tư Short tại vùng 1.035 – 1.040 điểm với mức dừng lỗ tại 1.045 và chốt lời tại vùng 1.020-1.025 điểm.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Hiện tại, vì xu hướng của thị trường chưa rõ ràng, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng chiến thuật giao dịch ngắn hạn.

Bản tin phái sinh 21.03.2023

Tóm tắt chiến lược giao dịch:

Chiến lược giao dịch trong phiên: Nhà đầu tư Short tại vùng 1.025 – 1.030 điểm với mức dừng lỗ tại  1.035 và chốt lời tại vùng 1.010-1.015 điểm.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Hiện tại, vì xu hướng của thị trường chưa rõ ràng, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng chiến thuật giao dịch ngắn hạn.

Bản tin phái sinh 20.03.2023

Tóm tắt chiến lược giao dịch:

Chiến lược giao dịch trong phiên: Trong nhịp hồi lên của thị trường, NĐT có thể áp dụng chiến lược Short để tận dụng cơ hội giảm giá. NĐT Short khi HĐTL VN30F1M đạt mức 1.055 điểm và đặt mức dừng lỗ ở 1.065 điểm và chốt lời ở 1.040 điểm.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Hiện tại, vì xu hướng của thị trường chưa rõ ràng, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng chiến thuật giao dịch ngắn hạn.

Bản tin phái sinh 17.03.2023

Tóm tắt chiến lược giao dịch:

Chiến lược giao dịch trong phiên: Trong nhịp hồi lên của thị trường, NĐT có thể áp dụng chiến lược Short để tận dụng cơ hội giảm giá. NĐT Short khi HĐTL VN30F1M đạt mức 1.050 điểm và đặt mức dừng lỗ ở 1.060 điểm và chốt lời ở 1.030 điểm.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Hiện tại, vì xu hướng của thị trường chưa rõ ràng, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng chiến thuật giao dịch ngắn hạn.

Bản tin phái sinh 16.03.2023

Tóm tắt chiến lược giao dịch:

Chiến lược giao dịch trong phiên: Trong nhịp điều chỉnh hiện tại, nhà đầu tư nên duy trì chiến lược Long với kỳ vọng xu hướng tăng ngắn hạn sẽ tiếp tục và mục tiêu là 1070 điểm và cắt lỗ dưới 1052 điểm. Ngược lại, nhà đầu tư có thể chọn chiến lược Short khi thị trường hồi phục lên 1075 điểm và dừng lỗ nếu vượt qua 1076 điểm. Mục tiêu của chiến lược Short là 1055-1057 điểm.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Hiện tại, vì xu hướng của thị trường chưa rõ ràng, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng chiến thuật giao dịch ngắn hạn.

Bản tin phái sinh 15.03.2023

Tóm tắt chiến lược giao dịch:

  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Nhà đầu tư áp dụng chiến lược Short ở nhịp hồi lên 1040 điểm, dừng lỗ 1045 điểm với mục tiêu chốt lời ở 1030 điểm.
  • Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Hiện tại, vì xu hướng của thị trường chưa rõ ràng, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng chiến thuật giao dịch ngắn hạn.

Bản tin phái sinh 14.03.2023

Tóm tắt chiến lược giao dịch:

  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Nhà đầu tư áp dụng chiến lược mua hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 (VN30F1M) khi thị trường phái sinh có xu hướng giảm trong phiên giao dịch và giá hợp đồng VN30F1M tiến về vùng 1.045 điểm. Nhà đầu tư cắt lỗ nếu giá hợp đồng giảm xuống dưới 1.040 điểm và chốt lời nếu giá hợp đồng tăng lên vùng 1.055 điểm.
  • Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Hiện tại, vì xu hướng của thị trường chưa rõ ràng, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng chiến thuật giao dịch ngắn hạn.

Bản tin phái sinh 13.03.2023

Tóm tắt chiến lược giao dịch:

  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Nhà đầu tư mở vị thế Long gần vùng 1.020-1.030 điểm khi chỉnh. Dừng lỗ ở 1.000 điểm, vùng chốt lời 1.060-1.065 điểm. Short nếu khó vượt 1.045-1.050 điểm.
  • Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Hiện tại, vì xu hướng của thị trường chưa rõ ràng, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng chiến thuật giao dịch ngắn hạn.