• Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

BÁO CÁO VĨ MÔ – 9 THÁNG NĂM 2022

Oct 10, 2022 Báo cáo vĩ mô

Tiêu điểm dự báo của CTS:

• Chúng tôi điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ 6,7% lên 7,5% trong năm 2022 dựa trên kịch bản tích cực.
• Chúng tôi duy trì kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng CPI đạt 4-4,5% năm 2022, tỷ giá USD/VND dao động quanh 23.400-24.400 trong năm 2022, lãi suất tái chiết khấu đạt tăng 3,5-4,5%, tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 9%. Tính đến ngày ra báo cáo, các chỉ sổ này đang vận hành theo đúng dự báo của chúng tôi.
• Chúng tôi cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng tín dụng có thể đạt trên 14%, giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao đạt kế hoạch 80-85% tính đến hết năm 2022.

CTS DỰ BÁO NĂM 2022ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4 – 4,5%4,8%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ23.400 – 24.400> 24.400
Lãi suất tái chiết khấu% yoy3,5 – 4,5%> 4,5%
Tăng trưởng tín dụng% yoy> 14%14%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd> 9%< 9%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% YOY7,5 – 8%< 7,5%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.