• Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

BÁO CÁO VĨ MÔ – 10 THÁNG NĂM 2022

Nov 25, 2022 Báo cáo vĩ mô

Tiêu điểm dự báo của CTS:

• Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,5% trong năm 2022 dựa trên kịch bản tích cực.
• Chúng tôi duy trì kỳ vọng trong năm 2022 chỉ số giá tiêu dùng CPI đạt 4-4,5%, tỷ giá USD/VND dao động quanh 23.400-24.400, lãi suất tái chiết khấu đạt tăng 3,5-4,5%, tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới trên 9%, tăng trưởng tín dụng có thể đạt trên 14%
, và giải ngân vốn đầu tư công khả năng cao đạt kế hoạch 80-85%. Tính đến ngày ra báo cáo, các chỉ sổ này đang vận hành theo đúng dự báo của chúng tôi.

CTS DỰ BÁO NĂM 2022ĐƠN VỊTÍCH CỰCTIÊU CỰC
Chỉ số giá tiêu dùng CPI% yoy4 – 4,5%4,8%
Tỷ giá USD/VNDVNĐ23.400 – 24.400> 24.400
Lãi suất tái chiết khấu% yoy5% – 6%> 4,5%
Tăng trưởng tín dụng% yoy> 14%14%
Tăn trưởng vốn FDI đăng ký mới% ytd> 9%< 9%
Giải ngân đầu công% ytd80 – 85%< 80%
TĂNG TRƯỞNG GDP% YOY7,5%< 7,5%

Chi tiết xin vui lòng, đọc trong file đính kèm dưới đây.