• 306 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu VGC

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (MÃ: VGC)

VietinBank Securities xin gửi tới Quý Nhà đầu tư báo cáo khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu VGC (Tổng Công ty Viglacera – CTCP) gồm nội dung chính sau:

Luận điểm đầu tư:

Hiện tại cổ phiếu VGC ghi nhận tín hiệu MACD dần tích cực từ 20/02/2023 kết hợp cùng với chỉ báo định hướng trung bình ADX hiện tại nằm ở mức 12,94 cho thấy tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn. Quý nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua cổ phiếu VGC ở vùng giá 37.100 – 37.400 đồng. Chúng tôi nhận định cổ phiếu VGC có thể biến động tích cực trong thời gian tới.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH: MUA

Vùng giá mua: 37.100 – 37.400 đồng;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 1: 41.800 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 12%;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 2: 46.300 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 24%;

Ngưỡng cắt lỗ: Giá đóng cửa dưới 32.900 đồng;

Thời gian nắm giữ: 3 tháng.