• Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

Bản tin phái sinh 17.03.2023

Tóm tắt chiến lược giao dịch:

Chiến lược giao dịch trong phiên: Trong nhịp hồi lên của thị trường, NĐT có thể áp dụng chiến lược Short để tận dụng cơ hội giảm giá. NĐT Short khi HĐTL VN30F1M đạt mức 1.050 điểm và đặt mức dừng lỗ ở 1.060 điểm và chốt lời ở 1.030 điểm.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Hiện tại, vì xu hướng của thị trường chưa rõ ràng, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng chiến thuật giao dịch ngắn hạn.