• Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

TIÊU ĐIỂM CHỨNG KHOÁN THÁNG 5 – NĂM 2023

May 24, 2023 Báo cáo vĩ mô

CTS xin cập nhật tới quý nhà đầu tư thông tin SBV hạ lãi suất lần thứ 3 năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

•Ngân hàng nhà nước quyết định giảm lãi suất điều hành áp dụng từ ngày 25/5/2023. Theo đó lãi suất cho vay qua đêm đối với tổ chức tín dụng giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5% /năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm. Bên cạnh đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

•Tại hai kỳ hạ lãi suất điều hành trước đó, chúng tôi ghi nhận hai nhóm ngành lớn là ngân hàng và dầu khí có diễn biến tiêu cực sau khi có quyết định giảm lãi suất từ SBV. Tuy nhiên, nhóm ngành dịch vụ tài chính trong đó có chứng khoán lại phản ứng khá tích cực với thông tin lãi suất, khi thu hút được dòng tiền của nhà đầu tư. Chúng tôi dự báo ngành chứng khoán sẽ tiếp tục phản ứng tích cực khi các chỉ số vĩ mô ổn định. Ngoài ra, ngành bất động sản sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi chi phí lãi vay làm giảm áp lực trả lãi của các doanh nghiệp trong ngành..