• Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

Khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu PVS

Phòng NCPT & PTSP kính gửi khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu PVS ngày 26/06/2023 như sau:

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

  • Mảng kinh doanh mũi nhọn của PVS – dịch vụ cơ khí dầu khí và công trình công nghiệp (EPC hay M&C) dự kiến bứt tốc khi dự án Lô B – Ô Môn có quyết định đầu tư cuối cùng (FID) và kết quả đấu thầu trong năm 2023, tiềm năng cung cấp khối lượng công việc ổn định cho mảng dịch vụ này. Chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng doanh thu mảng này đạt 20% giai đoạn 2023-2025, tương đương doanh thu thuần đạt 11.000 tỷ đồng. Cụ thể, PVS đã nộp thầu và chúng tôi kỳ vọng PVS sẽ nhận thực hiện trao thầu trong năm 2023.
  • Doanh thu mảng dịch vụ cung cấp, quản lý, vận hành, khai thác tàu chứa FSO/FPSO dự kiến duy trì ổn định trong giai đoạn 2023-2027, do các tàu đều đã ký hợp đồng thuê dài hạn. Tuy doanh thu mảng này giảm nhẹ trong năm 2022 do đơn giá thuê tàu FPSO PTSC Lam Sơn giảm, nhưng tỷ lệ khai thác vẫn đạt 100%. Do vậy, chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng của mảng này đạt 5%/năm, doanh thu trung bình năm đạt 2.300 tỷ đồng trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, các mảng dịch vụ khác của PVS vẫn duy trì hoạt động ổn định, tăng trưởng trung bình năm đạt 8%.
  • Chúng tôi đánh giá PVS có tiềm năng phát triển mảng EPCI trong nước thông qua các dự án xây dựng và lắp đặt điện gió ngoài khơi. Cụ thể, Quy Hoạch Điện VIII đẩy mạnh phát triển khoảng 6GW điện gió offshore tầm nhìn đến năm 2023. Trong năm 2023, PVS đã chủ trương phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi thông qua tích cực làm việc với nhiều đối tác, khách hàng tiềm năng (RENOVA, SARENS, Equinor, HDF Energy, etc.) để mở rộng đầu tư cũng như tìm kiếm giải pháp tài chính cho các dự án tái tạo ngoài khơi.

ĐỊNH GIÁ

  • Chúng tôi kết hợp 5 phương pháp định giá là P/E, P/B, EV/EBITDA, FCFF, và FCFE với trọng số tương đương nhau. Giá trị nội tại của cổ phiếu PVS được xác định ở mức 31.500 đồng/cổ phiếu.