• Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

Khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu VPB

Phòng NCPT & PTSP kính gửi khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu VPB ngày 27/06/2023 như sau:

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

  • Thu nhập lãi thuần tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ duy trì hệ số NIM ở mức cao. Với việc tốc độ giảm của lãi suất huy động có xu hướng nhanh hơn lãi suất cho vay, chúng tôi dự kiến hệ số NIM trong năm 2023 đạt 7,6%; giảm nhẹ 200 điểm cơ bản so với năm 2022. Nhờ đó, thu nhập lãi thuần trong năm 2023 dự kiến đạt 45,200 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2% so với cùng kỳ.
  • Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng nhẹ, đạt 6,640 tỷ đồng trong năm 2023. Chúng tôi dự kiến nguồn thu từ kinh doanh và đại lý bảo hiểm ghi nhận sự sụt giảm trong năm 2023 với việc Chính phủ đã ban hành các quy định theo hướng siết chặt quá trình tư vấn và niềm tin của người dân sụt giảm mạnh đối với loại hình này. Tuy vậy, việc tái ký hợp đồng bảo hiểm với AIA trong năm 2022 giúp đảm bảo duy trì nguồn thu ổn định cho VPBank trong mảng dịch vụ từ việc ghi nhận tiền hoa hồng từ đối tác.
  • Hoạt động kinh doanh khó khăn trong năm 2023 dự kiến khiến tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh, từ đó làm tăng áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của VPBank đạt 5,7%. Chúng tôi dự kiến con số này sẽ tăng lên 6% trong năm 2023 do các điều kiện kinh tế khó khăn hơn, khiến chi phí trích lập dự phòng rủi ro của ngân hàng tăng 15,5% so với năm 2022. đạt 25,946 tỷ đồng.

ĐỊNH GIÁ

  • Chúng tôi kết hợp 3 phương pháp định giá là P/E, P/B và RI với trọng số lần lượt là 34%, 33% và 33% . Giá trị cổ phiếu VPB được xác định ở mức 20,700 đồng/cổ phần.