• Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại(+84) 2439741771
  • Thứ 2 đến Thứ 6 07:30AM - 07:30PM

Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu MWG

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MÃ: MWG)

VietinBank Securities xin gửi tới Quý Nhà đầu tư báo cáo khuyến nghị MUA cổ phiếu MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động) gồm nội dung chính sau:

Luận điểm đầu tư:

Cổ phiếu MWG trong phiên giao dịch 30.01.2024 cho thấy diễn biến giao dịch tích cực với giá của MWG đang có dấu hiệu vượt đường EMA 200.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH: MUA

Vùng giá chờ mua: 45.000 – 45.500 đồng;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 1: 49.000 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 7,7% – 8.9%;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 2: 53.000 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 16,5% – 17,8%;

Ngưỡng cắt lỗ: Giá đóng cửa dưới 42.300 đồng;

Thời gian nắm giữ: 2 – 3 tháng.